Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://sklep.hadwao.net.

Definicje

1. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.hadwao.net

2. Sprzedawca - HadwaoNet Beata Kurowska PHU z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 51 A lok. 203, NIP: 757 142 12 82

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawca

4. Towar - produkt który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego

5 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

Postanowienia ogólne

Informujemy, iż firma HadwaoNet nie ponosi odpowiedzialności za produkty sprzedawane na portalu OLX. Prosimy o rozważne i przemyślane zakupy - reklamacje związane z zakupem na tej aukcji nie będą przez nas rozpatrywane.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.

3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w sklepie towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce

4. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie oferowane do sprzedaży towary pochodzą z legalnego źródła, są nowe i oryginalnie zapakowane.

5. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej

6. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest dobrowolne i bezpłatne.

9. Prowadzenie konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony

10. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji.

11. Zamówiony towar dostarczamy jedynie za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

12. Kupujący obciążony jest kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw znajdującym się poniżej.

12. Możliwe są następujące formy płatności za zakupiony towar:

- za pobraniem: gotówką kurierowi przy odbiorze towaru

- przelewem: jak tylko wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie, towar niezwłocznie pakujemy i wysyłamy na wskazany adres

rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO SA numer konta: 24 1240 6335 1111 0010 6542 3870

- płatność online: payU

13. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu.

14. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze.

15. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z towarem.

16. Termin zapłaty przez Klienta sklepu za zakupiony towar wynosi 3 dni robocze. W przypadku dłuższego czasu zapłaty za towar niż podany powyżej prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny. W innym przypadku, zastrzegamy prawo do anulowania zakupu.

17. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw Konsumenta, w przypadku sprzedaży konsumenckiej, z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (każdy produkt jest zapieczętowany a po zniszczeniu zabezpieczenia Sprzedawca nie ma możliwości sprawdzenia czy produkt nadaje się do dalszej sprzedaży.

18. W związku z powyższym towar należy odesłać na adres firmy HadwaoNet na swój koszt wraz z dowodem zakupu, pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 10 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Na dole strony znajduje się wzór umowy odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

19. Jeżeli produkt został uszkodzony w transporcie, podstawą reklamacji jest protokół sporządzony w obecności pracownika firmy transportowej. PAMIĘTAJ!!! Zawsze sprawdzaj zawartość przesyłki w obecności kuriera.

20. Organ, który zarejestrował prowadzenie działalności gospodarczej firmy HadwaoNet Beata Kurowska PHU to Minister Gospodarki. Rodzaj rejestru bądź ewidencji to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

21. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym hadwao.net, złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszelkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu

23. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów. na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.

24. Prosimy o rozsądne i przemyślane zakupy. W przypadku wybrania opcji przesyłki pobraniowej oraz dokonaniu odmowy przyjęcia towaru zastrzegamy sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami przesyłki. 

Wzór odstąpienia od umowy

 

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Bez względu na ilość zakupionych produktów za przesyłkę płacisz tylko raz!

Płatność z góry:

przesyłka kurierska - 9,90 zł

przesyłka kurierska WIECZÓR - 13,00 zł

przesyłka zagraniczna - 150,00 zł

darmowa dostawa (wysyłka na terytorium Polski) - 0,00 zł

Płatność przy odbiorze:

przesyłka kurierska pobraniowa - 15,00

przesyłka kurierska pobraniowa WIECZÓR - 19,00