Reklamacje


  1. Przed zakupem bądź użyciem należy dokładnie zapoznać się z działaniem oraz właściwościami produktów bądź skontaktować się z firmą HadwaoNet, która udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Poniżej wskazany został adres e-mailowy jak również numery telefonów pod jakimi dostępni są pracownicy firmy w godzinach 8-16 w dni robocze.

  2. Firma HadwaoNet zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

  3. Informujemy o możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  4. Reklamacje można składać pod adresem:

    kontakt@hadwao.net

  5. Każda złożona reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie po jej otrzymaniu.